Zone File là gì?

Kiến thức về Zone File?

Tệp vùng được lưu trữ trên máy chủ tên và cung cấp thông tin về một hoặc nhiều tên miền. Mỗi tệp vùng chứa một danh sách các bản ghi DNS với bản đồ giữa tên miền và địa chỉ IP. Các bản ghi này xác định địa chỉ IP của tên miền, tra cứu ngược của IP với các tên miền khác và chứa thông tin máy chủ DNS và thư.

Bởi vì các tệp vùng là các tệp văn bản thuần túy, chúng có thể được chỉnh sửa nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là nếu người dùng trái phép có quyền truy cập vào các tệp vùng, các tệp có thể

Định nghĩa của Zone File trên trang này là định nghĩa gốc của SharTec.eu.
Mục tiêu của SharTec là giải thích thuật ngữ máy tính theo cách dễ hiểu. Chúng tôi cố gắng vì sự đơn giản và chính xác với mọi định nghĩa mà chúng tôi xuất bản. Nếu bạn có phản hồi về định nghĩa Tệp Vùng hoặc muốn đề xuất một thuật ngữ kỹ thuật mới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.