ZIF (Zero Insertion Force) là gì?

Kiến thức về ZIF (Zero Insertion Force)?

Viết tắt của “Zero Insertion Force”. ZIF là một loại ổ cắm CPU trên bo mạch chủ máy tính cho phép thay thế hoặc nâng cấp bộ xử lý đơn giản. Bộ xử lý sử dụng ổ cắm ZIF có thể dễ dàng được loại bỏ bằng cách kéo một đòn bẩy giải phóng nhỏ bên cạnh bộ xử lý và nâng nó ra. Bộ xử lý thay thế sau đó được đặt trong ổ cắm và được bảo đảm bằng cách đẩy cần gạt theo hướng ngược lại – do đó cụm từ” lực chèn bằng không. Tôi

Định nghĩa của ZIF (Zero Insertion Force) trên trang này là định nghĩa gốc của SharTec.eu.
Mục tiêu của SharTec là giải thích thuật ngữ máy tính theo cách dễ hiểu. Chúng tôi cố gắng vì sự đơn giản và chính xác với mọi định nghĩa mà chúng tôi xuất bản. Nếu bạn có phản hồi về định nghĩa ZIF (Lực chèn không) hoặc muốn đề xuất một thuật ngữ kỹ thuật mới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.