Zettabyte là gì?

Kiến thức về Zettabyte?

Một zettabyte là 1021or 1.000.000.000.000.000.000.000.000 byte.

Một zettabyte (viết tắt là “ZB”) tương đương với 1.000 exabyte và đi trước đơn vị đo yottabyte. Zettabyte nhỏ hơn một chút so với zebibyte, chứa 1.180.591.620.717.411.303.424 (270).

Một zettabyte duy nhất chứa một byte sextillion, hoặc một tỷ terabyte. Điều đó có nghĩa là sẽ mất một tỷ ổ cứng một terabyte để lưu trữ một zettabyte dữ liệu. Bởi vì đơn vị đo lường zettabyte quá lớn, nó chỉ được sử dụng để đo lượng dữ liệu tổng hợp lớn. Ev

Định nghĩa của Zettabyte trên trang này là định nghĩa gốc của SharTec.eu.
Mục tiêu của SharTec là giải thích thuật ngữ máy tính theo cách dễ hiểu. Chúng tôi cố gắng vì sự đơn giản và chính xác với mọi định nghĩa mà chúng tôi xuất bản. Nếu bạn có phản hồi về định nghĩa Zettabyte hoặc muốn đề xuất một thuật ngữ kỹ thuật mới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.