Zero Day Exploit là gì?

Kiến thức về Zero Day Exploit?

Khai thác zero day là một cuộc tấn công máy tính độc hại lợi dụng lỗ hổng bảo mật trước khi lỗ hổng được biết đến. Điều này có nghĩa là vấn đề bảo mật được biết cùng ngày với cuộc tấn công máy tính được phát hành. Nói cách khác, nhà phát triển phần mềm không có ngày để chuẩn bị cho vi phạm bảo mật và phải làm việc càng nhanh càng tốt để phát triển bản vá hoặc bản cập nhật khắc phục sự cố.

Khai thác zero day có thể liên quan đến virus, ngựa trojan, giun hoặc các co độc hại khác

Mặc dù hầu hết các khai thác zero day có thể không gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống của bạn, một số có thể làm hỏng hoặc xóa tệp. Bởi vì lỗ hổng bảo mật được biết cùng ngày cuộc tấn công được phát hành, việc khai thác zero day rất khó ngăn chặn, ngay cả khi bạn đã cài đặt phần mềm chống vi-rút trên máy tính của mình. Do đó, luôn luôn tốt để giữ một bản sao lưu dữ liệu của bạn ở một nơi an toàn để không có cuộc tấn công của hacker có thể khiến bạn mất dữ liệu.

Định nghĩa của Zero Day Exploit trên trang này là định nghĩa gốc của SharTec.eu.
Mục tiêu của SharTec là giải thích thuật ngữ máy tính theo cách dễ hiểu. Chúng tôi cố gắng vì sự đơn giản và chính xác với mọi định nghĩa mà chúng tôi xuất bản. Nếu bạn có phản hồi về định nghĩa Khai thác Zero Day hoặc muốn đề xuất một thuật ngữ kỹ thuật mới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.