Yahoo! là gì?

Kiến thức về Yahoo!? Yahoo! là một trong những công cụ tìm kiếm hàng đầu của Internet. Nó cũng là cổng thông tin…

Y2K (Year 2000) là gì?

Kiến thức về Y2K (Year 2000)? Viết tắt của “Year 2000”. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ “Millenium…

XSLT (Extensible Style Sheet Language Transformation) là gì?

Kiến thức về XSLT (Extensible Style Sheet Language Transformation)? Viết tắt của “Extensible Style Sheet Language Transformation”. Mặc dù XML được cho là…

XMP (Extensible Metadata Platform) là gì?

Kiến thức về XMP (Extensible Metadata Platform)? Viết tắt của “Nền tảng siêu dữ liệu mở rộng”. XMP là một định dạng siêu…

XML (Extensible Markup Language) là gì?

Kiến thức về XML (Extensible Markup Language)? Viết tắt của “Extensible Markup Language”. (Vâng, về mặt kỹ thuật, nó phải là EML). XML…

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) là gì?

Kiến thức về XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)? Viết tắt của “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản có thể mở rộng”. XHTML…

XAML (Extensible Application Markup Language) là gì?

Kiến thức về XAML (Extensible Application Markup Language)? Viết tắt của “Extensible Application Markup Language” và được phát âm là “zam-uhl”. XAML là…

X86 là gì?

Kiến thức về X86? x86 là tên chung cho bộ xử lý Intel được phát hành theo bộ xử lý 8086 ban đầu.…

x64 là gì?

Kiến thức về x64? x64 là viết tắt của kiến trúc bộ xử lý 64 bit. Nó thường tương phản với kiến trúc…

WYSIWYG (What You See Is What You Get) là gì?

Kiến thức về WYSIWYG (What You See Is What You Get)? Tên viết tắt của “What You See Is What You Get” (What…