Zone File là gì?

Kiến thức về Zone File? Tệp vùng được lưu trữ trên máy chủ tên và cung cấp thông tin về một hoặc nhiều…

Zip Bomb là gì?

Kiến thức về Zip Bomb? Một quả bom zip là một tập tin nén tiêu thụ một lượng lớn không gian lưu trữ…

ZIF (Zero Insertion Force) là gì?

Kiến thức về ZIF (Zero Insertion Force)? Viết tắt của “Zero Insertion Force”. ZIF là một loại ổ cắm CPU trên bo mạch…

Zettabyte là gì?

Kiến thức về Zettabyte? Một zettabyte là 1021or 1.000.000.000.000.000.000.000.000 byte. Một zettabyte (viết tắt là “ZB”) tương đương với 1.000 exabyte và đi…

Zero Day Exploit là gì?

Kiến thức về Zero Day Exploit? Khai thác zero day là một cuộc tấn công máy tính độc hại lợi dụng lỗ hổng…

Zebibyte là gì?

Kiến thức về Zebibyte? Zebibyte là một đơn vị lưu trữ dữ liệu tương đương với 2 đến công suất thứ 70, hoặc…

YouTube là gì?

Kiến thức về YouTube? YouTube là một dịch vụ chia sẻ video cho phép người dùng xem video được đăng bởi những người…

Yottabyte là gì?

Kiến thức về Yottabyte? Một yottabyte là 1024or 1.000.000.000.000.000.000.000.000 byte. Một yottabyte (viết tắt là “YB”) tương đương với 1.000 zettabyte và là…

Yosemite là gì?

Kiến thức về Yosemite? Yosemite là tên của phiên bản thứ mười một của Apple os X, phát hành vào ngày 16 tháng…

Yobibyte là gì?

Kiến thức về Yobibyte? Yobibyte là một đơn vị lưu trữ dữ liệu bằng 2 đến lũy thừa thứ 80, hay 1,208,925,819,614,629,174,706,176 byte.…